Jak přispět na Domek?

Příspěvky na zaplacení dluhu k rekonstrukci a příspěvky na provoz Domku lze zasílat na zvláštní účet farního úřadu
č. účtu: 2901102652/2010 (od r.2017 nový účet bez poplatků)
do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno.

Příspěvky v hotovosti budeme vybírat jen v určených termínech.
Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru prosím kontaktujte přímo pana faráře.