Jak přispět na provoz Domku?

Náklady na rekonstrukci včetně půjčky byly úspěšně uhrazeny. Děkujeme všem dárcům.

Příspěvky na provoz Domku lze zasílat na účet farního úřadu určený pro kohoutovickou část farnosti.

Číslo účtu: 2901102652/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno.

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru prosím kontaktujte přímo pana faráře.

Děkujeme.