Rekonstrukce Domku byla dokončena na podzim 2017

V přízemí je za hlavní místností nově vybudováno zázemí, které obsahuje kuchyňku a WC, druhé WC je situováno pod schodištěm a je přístupné z chodby. Zatočeným schodištěm se dostaneme do nové nadstavby, kterému vévodí rozlehlá místnost, dobře prosvětlená třemi okny do ulice a dvěma střešními okny. Prostor oživují přiznané viditelné dřevěné trámy. I v patře je vybudována nová kuchyňka a WC.

V září 2017 proběhl hlavní velký úklid po rekonstrukci, přízemí jsme vymalovali a nastěhovali zpět nábytek.

Koupil se nábytek do obou nových kuchyněk a sami farníci kuchyňské linky a skříně smontovali.

Nyní zbývala jedna z posledních prací, a to vybavit Domek komfortním ústředním topením a ohřevem teplé vody. V říjnu 2017 provedla firma ENBRA montáž kompletního systému vytápění a dne 31.10.2017 byl nový plynový kondenzační kotel s nerezovým výměníkem pro průtokovou přípravu teplé vody uveden do provozu. Ve všech místnostech v přízemí i podkroví máme radiátory a do kuchyněk a sociálních zařízeních je přivedena teplá voda.

Závěrečnou úpravou byla montáž nových úsporných LED svítidel ve všech rekonstruovaných prostorách Domku.

Text, foto: Jan Sychra

Průběh rekonstrukce 24. – 25. 8. 2016

Do úterý 23.8. to zvenku sice vypadalo, že se v Domku nic moc neděje, ale to bylo jen zdání. Pod zaplachtovanou, částečně již rozebranou střechou probíhaly přípravné práce zejména na zesílení stropu. Objevilo se dost komplikací (některé trámy krovu probíhaly do sousedního domu, nutnost vsadit do stropu zesilující ocelová „íčka“, rozpadající se  komín atd.), ale zatím se vše zvládlo. Strop je nyní připravený na zítřejší betonáž spřažené železobetonové stropní desky, proto mohli řemeslníci dne 24. 8. rozebrat zbytek střechy a demontovat krov. Tři dny po betonáō i pak začne montáž horní dřevostavby (nástavby + nové střechy), což má trvat 2-3 týdny. Počasí nám díky Bohu zatím přeje.

25. 8. už se betonovalo. Z domíchávače jde beton do čerpadla, které ho hadicí vytlačí na strop, tam se beton rozhrnuje a srovnává do správné výšky.

P1180662 P1180663 P1180665 P1180669

Foto a text: Jan Sychra.

Rekonstrukce zahájena

V roce 2015 byl za koordinace pracovníků stavebního oddělení Biskupství brněnského ing. arch. Jiřího Šťasty a ing. Aleše Taufara dopracován projekt pro stavební povolení (autorkou je ing. Jana Třeštíková). Koncem roku bylo získáno stavební povolení.

Celkové rozpočtové náklady dle projektu přesahují 2 mil Kč.

V roce 2016 bylo po získání dotace z JMK rozhodnuto o zahájení první etapy rekonstrukce v objemu cca 900 tis. Kč. Z oslovených firem byla vybrána nabídka firmy Noresta, s.r.o. Práce byly zahájeny v červenci 2016.

Přinášíme několik fotografií ze zahájení rekonstrukce.

P1180546

hdr

hdr

P1180573 P1180552 P1180550

Autor fotografií: ing. Jan Sychra.

Návrhy aktivit v Domku

V květnu 2014 proběhnul mezi farníky z Kohoutovic anketní průzkum, během kterého mohli jeho účastníci vyjádřit svoje představy o budoucím využítí prostor Domku.

Doslovný přepis z lístků v krabičce:

Celkem 21 lístků

•   Rodinné oslavy;
setkání více lidí;
aby to bylo vhodné i pro malé děti – baby friendly

•   Setkávání společenství;
rodinné slavnosti – setkání rodin z bytů;
setkávání mládeže

•   Více prostoru na současné aktivity;
přednášky, promítání;
klub maminek s dětmi;
pozvat lidi ze sídliště;
společná výroba adventních věnců a pod.

•   Současné aktivity zachovat: 2x spolčo holek, spolčo manželů, sbor, senioři, příprava na svátosti a sv. př., zpovídání, setkání farní rady, spolčo mládeže;
dále:
přednášky pozvaných hostů;
promítání fotek/filmů se zážitky z poutí farníků (např. Svatá zem, Řím, mládež);
biblické hodiny;
setkání maminek s malými dětmi;
stolní (deskové) hry;
setkání ministrantů;
kroužky (fotografický a pod.)

•   Setkávání věřících společenství (důchodci, sbor, chlapi) cca 25-30 lidí;
souběh dvou různých společenství (sbor + společenství);
přednášky až 30-40 lidí;
prostor pro společenství mládeže;
větší akce skautů (vánoční schůzka atd.)

•   Příprava hodových rozmarýnků – přítomno asi 25 děvčat, která mají mít samostatné místo u stolu, v současnosti velmi náročné, lepší by byla větší místnost;
možnost rodinné oslavy křtin je obrovská pomoc, protože v paneláku to nejde a restauraci je to drahé

•   Nahoře v nové velké místnosti využít vzdušný prostor až ke stropu, bude tam při setkání lepší vzduch;
farní knihovna (farníci mezi sebou půjčují zajímavé knihy)

•   Zkoušky Bůh-Ty; muzika

•   Zkoušky sboru

•   Trochu místa pro pana faráře – pracovna (kancelář)?

•   Máme-li plnit misijní poslání v sídlišti, bylo by potřebné mít prostor, kam je pozvat. Potřebujeme místnost, ve které lze nabídnout přednášku + drobné pohoštění

•   V Brně se pravidelně scházejí společenství se členy z různých farností (např. chlapi). Bohužel není možné pozvat je k nám. Věřím, že to úprava Domku v budoucnu dovolí.

•   V několika farnostech již probíhají alfa-kurzy. U nás to zatím není možné.

•   Bylo by velmi dobré mít možnost = místo pro promítání kvalitního videa pro více účastníků s následnou diskusí.

•   Tak, jak je veliká horní místnost, si myslím, že větší skupině lidí nemůže dostačit (např. setkání seniorů, kdy se lidé nevejdou ke stolu a sedí mimo, setkání rodičů od skautů, nějaké farní shromáždění, které něco řeší, farní bazar, misijní koláč, kde lidé o sebe nezakopávají…);
Já si myslím, že v současné době 3 místnosti jsou málo, z důvodu souběhu akcí se do Domku už další aktivity nevejdou; samozřejmostí by mělo být místo pro pana faráře – stůl, židle, samostatná skříň, židle pro návštěvníky atd. Nemusela by t přitom být samostatná místnost, stačilo by dle mého vyčlenit (až po postavení horní místnosti) u okna do ulice takový prostor;
O současných aktivitách je celkem přehled na kalendáři akcí

•   Co dělat ve velké místnosti:
mládežácké spolčo
příprava na biřmování (na první svaté přijímání)
kursy Alfa; misie (místní i vzdálené; misijní klubko)
maškarní
lidovci (představení programu, práce s veřejností – co vůbec dělají a proč, případně jak)
farní rada a její sekce; včetně pozvánky pro farníky
biblické hodiny; co tak obnovit sněmovní kroužek /ČKA, MSKA?
strožok, do kterého by se dávaly peníze na nový kostel
charita (třeba místo pro charitní klub pro jakkoliv znevýhodněné)
Orel či jiná občanská sdružení
rodinná poradna; příprava pro snoubence; poradna PPR; občasná ordinace psychologa/rodinného terapeuta
školní kolo soutěže Bible a my

•   K čemu přestavbu Domku:
potřeba farní kanceláře (stůl, židle, skříň s trezorem, skříň s ornáty a liturgickými potřebami)
aktivity ve farní kanceláři: příprava ke křtu, k prvnímu sv. přijímání, novomanželů, schůze farní rady, biblické hodiny, možnost zpovědi v oddělené místnosti

•   Rádi bychom vytvořili větší místnost již pro nynější aktivity, které mají problém se vejít do stávající místnosti: přednášky pro veřejnost, setkání seniorů (počet členů je větší než počet židliček), setkávání mládežnického spolča, oslavy křtin, prvního sv. přijímání, významná jubilea… rodin, které mají malý byt

•   Nové možnosti:
filmový klub
farní knihovna
farní čajovna
možnost přespání p. faráře
možnost malého koncertu pro obecenstvo 30-50 lidí
prostor pro rozšiřování počtu lidí farního společenství v Kohoutovicích

•   Potřeby skupin, které se již nemohou v Domku scházet:
maminky s malými dětmi (nevyhovující podlaha a stoly)
setkávání chlapů (1x za dva měsíce, počet cca 20-30 lidí, možnost sednout si do kruhu)
možnost pořádat skautskou akci pro celý oddíl: vánoční setkání 40-50 lidí, zároveň skautský sněm

•   Možnost souběhu více akcí zároveň
dosud se veškeré aktivity vyskytují převážně ve dnech úterý, středa, čtvrtek a v tyto dny jsou již obsazeny všechny místnosti. Skauti mají dvě klubovny (které chtějí ponechat tak jak jsou) a stávající místnost v tyto dny mají ostatní „kroužky“  (holčičí scuky, spolča…)

Rozhodnutí o rekonstrukci

(V ohláškách v neděli 19. června)

Děkujeme všem, kteří ze zúčastnili průzkumu podpory rekonstrukce domku.
V anketě se nám vrátilo 51 odpovědí, všechny byly kladné, a 3 tisíce korun v hotovosti.
Po sečtení údajů bylo zjištěno, že předběžný příslib darů farníků do konce roku 2012 je cca 560 tisíc.
Na základě této podpory a podle doporučení farní rady pan farář rozhodl o zahájení příprav rekonstrukce dle představeného návrhu a pověřil tím příslušné sekce farní rady.
Tímto také zahajujeme výběr peněžních příspěvků. Pan farář zřídil zvláštní účet, na kterém budou peníze shromažďovány a o jehož stavu budeme pravidelně informovat.
Údaje pro bezhotovostní převod z účtu Vám rozdají ministranti při východu z kaple a budou také k dispozici na lístečcích na poličce u východu z kaple. Příspěvky v hotovosti budeme přijímat v ohlášených termínech – první termín bude příští neděli v Domku po obou mších svatých. Na účel rekonstrukce budou také určeny některé nedělní sbírky v kapli. První taková sbírka bude v neděli 17. července.
Dar farnosti lze uplatnit jako odečitatelnou položku ze základu daně z příjmů.
Děkujeme všem za podporu a zvláště prosíme o modlitbu za zdar celého díla.