Rozhodnutí o rekonstrukci

(V ohláškách v neděli 19. června)

Děkujeme všem, kteří ze zúčastnili průzkumu podpory rekonstrukce domku.
V anketě se nám vrátilo 51 odpovědí, všechny byly kladné, a 3 tisíce korun v hotovosti.
Po sečtení údajů bylo zjištěno, že předběžný příslib darů farníků do konce roku 2012 je cca 560 tisíc.
Na základě této podpory a podle doporučení farní rady pan farář rozhodl o zahájení příprav rekonstrukce dle představeného návrhu a pověřil tím příslušné sekce farní rady.
Tímto také zahajujeme výběr peněžních příspěvků. Pan farář zřídil zvláštní účet, na kterém budou peníze shromažďovány a o jehož stavu budeme pravidelně informovat.
Údaje pro bezhotovostní převod z účtu Vám rozdají ministranti při východu z kaple a budou také k dispozici na lístečcích na poličce u východu z kaple. Příspěvky v hotovosti budeme přijímat v ohlášených termínech – první termín bude příští neděli v Domku po obou mších svatých. Na účel rekonstrukce budou také určeny některé nedělní sbírky v kapli. První taková sbírka bude v neděli 17. července.
Dar farnosti lze uplatnit jako odečitatelnou položku ze základu daně z příjmů.
Děkujeme všem za podporu a zvláště prosíme o modlitbu za zdar celého díla.