Návrhy aktivit v Domku

V květnu 2014 proběhnul mezi farníky z Kohoutovic anketní průzkum, během kterého mohli jeho účastníci vyjádřit svoje představy o budoucím využítí prostor Domku.

Doslovný přepis z lístků v krabičce:

Celkem 21 lístků

•   Rodinné oslavy;
setkání více lidí;
aby to bylo vhodné i pro malé děti – baby friendly

•   Setkávání společenství;
rodinné slavnosti – setkání rodin z bytů;
setkávání mládeže

•   Více prostoru na současné aktivity;
přednášky, promítání;
klub maminek s dětmi;
pozvat lidi ze sídliště;
společná výroba adventních věnců a pod.

•   Současné aktivity zachovat: 2x spolčo holek, spolčo manželů, sbor, senioři, příprava na svátosti a sv. př., zpovídání, setkání farní rady, spolčo mládeže;
dále:
přednášky pozvaných hostů;
promítání fotek/filmů se zážitky z poutí farníků (např. Svatá zem, Řím, mládež);
biblické hodiny;
setkání maminek s malými dětmi;
stolní (deskové) hry;
setkání ministrantů;
kroužky (fotografický a pod.)

•   Setkávání věřících společenství (důchodci, sbor, chlapi) cca 25-30 lidí;
souběh dvou různých společenství (sbor + společenství);
přednášky až 30-40 lidí;
prostor pro společenství mládeže;
větší akce skautů (vánoční schůzka atd.)

•   Příprava hodových rozmarýnků – přítomno asi 25 děvčat, která mají mít samostatné místo u stolu, v současnosti velmi náročné, lepší by byla větší místnost;
možnost rodinné oslavy křtin je obrovská pomoc, protože v paneláku to nejde a restauraci je to drahé

•   Nahoře v nové velké místnosti využít vzdušný prostor až ke stropu, bude tam při setkání lepší vzduch;
farní knihovna (farníci mezi sebou půjčují zajímavé knihy)

•   Zkoušky Bůh-Ty; muzika

•   Zkoušky sboru

•   Trochu místa pro pana faráře – pracovna (kancelář)?

•   Máme-li plnit misijní poslání v sídlišti, bylo by potřebné mít prostor, kam je pozvat. Potřebujeme místnost, ve které lze nabídnout přednášku + drobné pohoštění

•   V Brně se pravidelně scházejí společenství se členy z různých farností (např. chlapi). Bohužel není možné pozvat je k nám. Věřím, že to úprava Domku v budoucnu dovolí.

•   V několika farnostech již probíhají alfa-kurzy. U nás to zatím není možné.

•   Bylo by velmi dobré mít možnost = místo pro promítání kvalitního videa pro více účastníků s následnou diskusí.

•   Tak, jak je veliká horní místnost, si myslím, že větší skupině lidí nemůže dostačit (např. setkání seniorů, kdy se lidé nevejdou ke stolu a sedí mimo, setkání rodičů od skautů, nějaké farní shromáždění, které něco řeší, farní bazar, misijní koláč, kde lidé o sebe nezakopávají…);
Já si myslím, že v současné době 3 místnosti jsou málo, z důvodu souběhu akcí se do Domku už další aktivity nevejdou; samozřejmostí by mělo být místo pro pana faráře – stůl, židle, samostatná skříň, židle pro návštěvníky atd. Nemusela by t přitom být samostatná místnost, stačilo by dle mého vyčlenit (až po postavení horní místnosti) u okna do ulice takový prostor;
O současných aktivitách je celkem přehled na kalendáři akcí

•   Co dělat ve velké místnosti:
mládežácké spolčo
příprava na biřmování (na první svaté přijímání)
kursy Alfa; misie (místní i vzdálené; misijní klubko)
maškarní
lidovci (představení programu, práce s veřejností – co vůbec dělají a proč, případně jak)
farní rada a její sekce; včetně pozvánky pro farníky
biblické hodiny; co tak obnovit sněmovní kroužek /ČKA, MSKA?
strožok, do kterého by se dávaly peníze na nový kostel
charita (třeba místo pro charitní klub pro jakkoliv znevýhodněné)
Orel či jiná občanská sdružení
rodinná poradna; příprava pro snoubence; poradna PPR; občasná ordinace psychologa/rodinného terapeuta
školní kolo soutěže Bible a my

•   K čemu přestavbu Domku:
potřeba farní kanceláře (stůl, židle, skříň s trezorem, skříň s ornáty a liturgickými potřebami)
aktivity ve farní kanceláři: příprava ke křtu, k prvnímu sv. přijímání, novomanželů, schůze farní rady, biblické hodiny, možnost zpovědi v oddělené místnosti

•   Rádi bychom vytvořili větší místnost již pro nynější aktivity, které mají problém se vejít do stávající místnosti: přednášky pro veřejnost, setkání seniorů (počet členů je větší než počet židliček), setkávání mládežnického spolča, oslavy křtin, prvního sv. přijímání, významná jubilea… rodin, které mají malý byt

•   Nové možnosti:
filmový klub
farní knihovna
farní čajovna
možnost přespání p. faráře
možnost malého koncertu pro obecenstvo 30-50 lidí
prostor pro rozšiřování počtu lidí farního společenství v Kohoutovicích

•   Potřeby skupin, které se již nemohou v Domku scházet:
maminky s malými dětmi (nevyhovující podlaha a stoly)
setkávání chlapů (1x za dva měsíce, počet cca 20-30 lidí, možnost sednout si do kruhu)
možnost pořádat skautskou akci pro celý oddíl: vánoční setkání 40-50 lidí, zároveň skautský sněm

•   Možnost souběhu více akcí zároveň
dosud se veškeré aktivity vyskytují převážně ve dnech úterý, středa, čtvrtek a v tyto dny jsou již obsazeny všechny místnosti. Skauti mají dvě klubovny (které chtějí ponechat tak jak jsou) a stávající místnost v tyto dny mají ostatní „kroužky“  (holčičí scuky, spolča…)